Qabil-e-rashk hain wo log jinhen duniya main Aalam-e-Khwaab main Aqa (SAW) nay bashaarat di hai ...

Azmat Islam ko aur kufr ko laanat di hai ek banday nay kuchh is tarha shahadat di hai ...

Sab say achchhi hain ibadaat durud aur salaam In ibadaat nay jannat ki zamanat di hai ...

Naat goi ki is aajiz ko sa’adat di hai Yaani duniya hi main tahreek-e–shafa’at di hai ...

...

...

PHIR KYUN NA HON MUSLIMؔ MIRI SAANSON MEIN MUHAMMAD (SAW) JAB REHTAY HAIN ALLAH KI’ ‘ AANKHON’ ‘ MEIN MUHAMMAD (SAW) ( HAWALA : SOORAH TOOR AAYAT 48 ) JANNAT USAY MILTI HAI, WOH HOTA HAI’ ‘ SAHABI’ ‘ DEEDAR KARA DEN JISAY KHWABOON...

MUSLIM SALEEM PARHAIN DUROOD, YE HAR WAQAT KAAM AATA HAI SALAAM BHEJEN TO KAUSAR KA JAAM AATA HAI BAHUT SAY FIRQAY HAIN ISLAM MAIN MAGAR MUSLIM HAI ASL WO KE JISAY EHTIRAAM AATA HAI ...

MUSLIM SALEEM PARHAIN DUROOD, YE HAR WAQAT KAAM AATA HAI SALAAM BHEJEN TO KAUSAR KA JAAM AATA HAI BAHUT SAY FIRQAY HAIN ISLAM MAIN MAGAR MUSLIM HAI ASL WO KE JISAY EHTIRAAM AATA HAI ...

MUSLIM SALEEM PARHAIN DUROOD, YE HAR WAQAT KAAM AATA HAI SALAAM BHEJEN TO KAUSAR KA JAAM AATA HAI BAHUT SAY FIRQAY HAIN ISLAM MAIN MAGAR MUSLIM HAI ASL WO KE JISAY EHTIRAAM AATA HAI ...

MOHSIN KUSHON KE KHAUF MAIN YUN MUBTALA HOON MAIN EHSAAN KAR KAY DOOR KHADAA HO GAYA HOON MAIN ...